Sản phẩm mới
Sản phẩm

Sản phẩm khác

Một số sản phẩm có thể sử dụng ống đùn hoặc ống phức hợp của chúng tôi bao gồm: thực phẩm, dược phẩm, thuốc nhuộm tóc, và các sản phẩm gia dụng là một trong số các ứng dụng tiêu biểu. Cấu trúc ống sẽ được phát triển tùy theo yêu cầu của khách hàng.