Sản phẩm mới
Giới thiệu
  • Kim Pai Lamitube

    Là một công ty gia đình, điểm mạnh của chúng tôi là nhanh chóng đưa ra các quyết định và khả năng phát triển ống màng ghép phức hợp theo yêu cầu của khách hàng.

  • Chúng tôi hoạt động dưới hình thức chung sức hỗ trợ lẫn nhau và xây dựng trên sự phối hợp và chuyên môn của mỗi công ty. Chúng tôi sản xuất tất cả các vật liệu đóng gói cho tất cả các sản phẩm của chúng tôi. Doanh thu năm 2010 của tập đoàn là 250 triệu USD.

  • Our Plants, Facilities,  and Production Processes

  • Hầu hết các nhà sản xuất kem đánh răng hàng đầu trên thế giới đều sử dụng ống màng ghép phức hợp (màng nhôm) của công ty chúng tôi, trong đó có một số khách hàng sử dụng ống phức hợp với màng bảo vệ EVOH.