Sản phẩm mới
Liên hệ
  • Địa chỉ của chúng tôi

    Công ty LSpack - Kpack

    Địa chỉ 1: Lô A2-2 Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

    Địa chỉ 2: Lô B1-5 Khu Công Nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

    Điện thoại: 848 38 92 46 70 Fax: 848 38 92 46 71